Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Chi

nan-thanhchuong-thcsthanhchi@edu.viettel.vn